Notes z ptaszkami

Komu za oknem śpiewają ptaszki? - bo mi każdego dnia, dlatego lubię notesy z ich motywem 
Etykiety: