Wklęsłodruk

Prace z grafiki warsztatowej, nad którymi pracowałam w ostatnim roku :)